Reservebedsterne i Køge

Foreningen skal ved medlemskab af forældre og reservebedster, der er bosiddende i Køge Kommune, skabe en pasningsordning af forældrenes børn, når de er syge. Foreningens vedtægter findes nederst på siden.

Pasningsordningen gælder for syge børn og kun børn i alderen 0-10 år.

Pasningen arrangeres ved, at man ringer i telefontiden til koordinator for reservebedsterne aftenen før pasningen ønskes. Koordinator arrangerer så, om muligt, en ledig reservebedste og ringer tilbage.

Reservebedsterne er nøje udvalgt, og Køge Kommune yder professionel assistance ved ansættelsen.

Alle forældre i Køge Kommune kan blive medlem af foreningen mod betaling af et årligt kontingent på 250 kr. Takster for pasning findes her:
Takster.pdf

Tilmelding til foreningen kan ske ved at sende følgende tilmeldingsblanket i udfyldt stand til koordinator(a)reservebedsterne.dk:
Tilmeldingsblanket.doc

Der ydes kun pasning, såfremt tilmeldingsblanket er modtaget, og årskontingentet er betalt.
Indbetaling af kontingent kan foretages på konto 1551-10163927.

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen

Kontaktinformation:
Mere information om reservebedsterne findes i denne pjece:
Reservebedsterne foraeldrepjece.pdf

Seneste nyhedsbrev findes her:
Nyhedsbrev3.pdf

Referat fra ordinær generalforsamling afholdt 27. november, 2008
Referat generalforsamling 2008-12-18.pdf

Foreningens vedtægter:
Vedtaegter 2007-01-23.pdf